Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

   Prof. dr Svetozar Đ. Radišić Rođen je 20. juna 1949. godine u Leskovcu. Osnovnu školu pohađao je u Brežicama (Slovenija), Beloj Crkvi i Vršcu, gde je i završio (1964) i gimnaziju je (1968) završio u Vršcu. Vojnu akademiju protivvazdušne odbrane (1972) završio je u Zadru. Komandno-štabnu akademiju KoV JNA (1983), poslediplomske studije (1990) i doktorat o temi "Upravljanje sistemom za izgradnju borbene gotovosti" završio je (1994) u Centru visokih vojnih škola OS "Maršal Tito" (odnosno u Centru vojnih škola Vojske Jugoslavije) u Beogradu.

   Najviša dužnost u Vojsci bila mu je – portparol Vojske Jugoslavije. Obavljao je visoke funkcije u Gardijskoj motorizovanoj brigadi, u Kabinetu SSNO, zatim u Upravi za obuku i školstvo, Upravi za informisanje i moral Generalštaba Vojske Jugoslavije i Upravi za strategijske studije Saveznog ministarstva odbrane. Bio je više godina glavni i odgovorni urednik opštevojnog teorijskog časopisa "Vojno delo". U penziju je otišao (2005) sa dužnosti pomoćnika za strategije i doktrine u Kabinetu načelnika Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore. Predavao je u Školi nacionalne odbrane, na Poslediplomskim studijama (smer – ratna veština) u Centru vojnih škola Vojske Srbije i na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, a saradnik je Fakulteta za borbenu umetnost u Požarevcu. Zaposlen je kao predavač na Fakultetu za ekonomske i političke studije u Beogradu. Predavao je, po pozivu, na brojnim fakultetima. Na listi je eksperata za strategije i doktrine, svedimenzionu odbranu, "psihološki rat", "novi svetski poredak", neoružane oblike agresije i borbenu gotovost.

   Objavio je više stotina novinarskih geopolitičkih analiza, desetinu feljtona i više desetina naučnih, preglednih i stručnih napisa u časopisima, zbornicima radova i prilozima knjiga. Imao je više od 380 javnih nastupa na tribinama, promocijama, predavanjima, u radio i TV emisijama. U štampi je objavljeno više od 570 napisa, a na Internetu je predstavljeno više od pet stotina priloga o njegovoj ličnosti, istraživanjima i naučnim stavovima.

   Na osnovu ocena eksperata iz oblasti teorije ratovanja i metodologije ratne veštine, u teoriju ratne veštine uneo je: novu klasifikaciju ratova; naučno objašnjenje ratova u vanfizičkoj i vanvojnoj sferi (neoružani oblici agresije); definicije savršenih i totalnih ratova; naučno objašnjenje neokortikalnog rata i svedimenzione odbrane; organizacione modele (simulacije) za usavršavanje borbene gotovosti; naučno objašnjenje u vezi s primenom elektromagnetnog i vibratornog oružja i zaštite od tih vrsta oružja; predviđanja ratova budućnosti u kojima će nestati prostor kao faktor rata.

   Pored naučno-istraživačkog rada bavi se književnošću i publicistikom. Njegovi radovi prevođeni su na nemački, ruski, francuski, italijanski, engleski, bugarski i jermenski jezik, a osim na prostorima Jugoslavije objavljivani su u Nemačkoj, Bugarskoj, Švedskoj, Australiji i Jermeniji.

   Objavio je naučno-popularne knjige Neokortikalni rat ("Vojna knjiga", Beograd, 1999),Neokortikalni rat 2 ("Vojna knjiga", Beograd, 2001), Satana se više ne krije – Neokortikalni rat protiv budućnosti ("Evro", Beograd, 2002), Skriveno misaono oružje, ("Miroslav", Beograd, 2003), Rat svih protiv svih ("Miroslav", Beograd, 2004), Magija u neokortikalnom ratu("Miroslav", Beograd, 2005), Dok misli stvaraju kosmos ("Pan-Plast", Beograd, 2006), Nestanak velikog brata 2012 ("Pan-Plast", Beograd, 2007), ...Ili nas neće biti ("Pan-Plast", Beograd, 2008), Gušenje istine ("Pan-Plast", Beograd, 2009), Kosmički dodir ("Pan-Plast", Beograd, 2010) i dve knjige iz oblasti beletristike Trenuci istine ("Narodni list", Zadar, 1969) i Miruje čempres ("Narodni list", Zadar, 1971).

   Dobitnik je desetak domaćih i inostranih nagrada za literarne, publicističke i stručne radove.

    

    

INTERVJU ZA ASTROLOGOS br. 99 vodila  Bojana Nenadić

Draž života je u traganju za istinom

   Čovek Dobitnik desetak domaćih i inostranih nagrada za literarne, publicističke i stručne radove, prof. dr Svetozar Radišić je nedavno objavio svoju najnoviju knjigu Kosmički dodir i kaže da radoznali čitalac nakon ove knjige neće ostati isti.

   U momentu objavljivanja knjige Sunce je bilo u znaku Lava, Mesec u Raku a Merkur u Devici. Sve na svom mestu i bez napetih aspekata. I interesantno, stelijum Venere, Marsa i Saturna u Vagi se astrosimbolički podudara sa jednom temom knjige – kakvu važnost za opstanak ima ženski princip i kuda ide moderna žena... >>>

    

    

    

iz feljtona – Autohopnozno samoisceljivanje 1. deo

AUTOHIPNOZNO SAMOISCELJIVANJE

   Čovek nema čulo za vreme. Sigurno je da mu to stvara poteškoće u orijentaciji i nerazumevanje vremena kao fenomena koji je paradoksalan, budući da postoje shvatanja da vreme ne postoji, da je sve sadašnjost i da u isto "vreme" postoje u istom prostoru prošlost, sadašnjost i budućnost. Zato nije čudno što su naučnici u dva najskuplja istraživanja svih vremena tragali za podacima o postanju i sferi nevidljive – vančulne stvarnosti. >>>

    

    

Prof. dr Svetozar Đ. Radišić - Moć misli (video 4/4)

    

    

    

Godišnjak 8